Regulamin przyznawania stypendiów twórczych

 

Stypendia twórcze na rok 2020 przyznane!

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał stypendia twórcze osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Uchwała Nr 126/2925/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyznania stypendium twórczego - POBIERZ

 


 

 STYPENDIA TWÓRCZE 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XXIX/546/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium twórczego Zarządu Województwa Podkarpackiego na realizację autorskiego projektu twórczego.

Wnioski można składać do 31 grudnia danego roku w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub wysłać na adres tutejszego urzędu (decyduje data wpływu).

Szczegółowy regulamin określający warunki i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami znajdziecie Państwo TUTAJ  a formularz wniosku w zakładce Formularze.