Nagrody Marszałka

Sejmik Województwa Podkarpackiego w ramach sprawowania przez Województwo Podkarpackie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji indywidualnej i zbiorowej twórczości artystycznej, działań i inicjatyw kulturalnych, edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochrony  materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Uchwałą Nr XI/204/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. ustanawił się następujące nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - zwane „Nagrodami Marszałka”:

  • „Artystyczny Znak Podkarpacia”, doroczna nagroda za osiągnięcia w działalności twórczej, artystycznej, upowszechnianiu kultury, ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego;
  • „Otwarta Przestrzeń Kultury”, nagroda konkursowa przyznawana w cyklicznych konkursach, przedsięwzięciach festiwalowych, realizowanych na terenie województwa podkarpackiego przez inne podmioty zewnętrzne lub wojewódzkie samorządowe instytucje kultury,
  • „Nagroda konkursowa”, przyznawana w konkursach własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego

Ustanowił także nagrodę honorową Marszałka pn. „Mecenas Kultury Województwa Podkarpackiego” za udzielane wsparcie na rzecz rozwoju indywidualnej lub zbiorowej twórczości artystycznej, szczególnie działań w zakresie upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego znacząco promujących polską kulturę w kraju i za granicą.