Regulamin przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie kultury

Uprzejmie informujemy, że 15 kwietnia 2019 roku upływa termin składania wniosków o doroczne nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda może być przyznana w kategorii całokształt działalności twórczej lub szczególne osiągnięcia.
Zapraszamy do składania wniosków instytucje kultury, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia lub związki twórcze i kulturalne, wyższe szkoły artystyczne lub uczelnie prowadzące kierunki artystyczne, środowiska twórcze lub grupy osób (co najmniej pięciu twórców) z danego środowiska twórczego.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w załącznikach, a formularz można pobrać TUTAJ

 


Województwo Podkarpackie, roztaczając mecenat nad działalnością kulturalną poprzez wspieranie i promocję twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kultury w województwie podkarpackim, ustanowiło doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLI/775/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zmieniona Uchwałą Nr XVII/286/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zapraszamy do składania wniosków w szczególności:

  • instytucje kultury,
  • organy administracji rządowej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenia lub związki twórcze i kulturalne,
  • wyższe szkoły artystyczne lub uczelnie prowadzące kierunki artystyczne,
  • środowiska twórcze lub grupy osób (co najmniej pięciu) z danego środowiska twórczego.

Wnioski o nagrody należy składać osobiście w terminie do 15 kwietnia każdego roku w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Al. Łukasza Cieplińskiego 4) lub przesłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.