layout-wrota-lipiec2014-tlo-kultura

kultura.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Doroczne Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie kultury przyznane w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 55/1384/19 (pobierz) z dnia 18 czerwca 2019 r. przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Gala nagród odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymują:

 1. Józef Pałac
 2. Stan Borys
 3. Krystyna Knapek
 4. Antoni Dariusz Dubiel
 5. Narcyz Piórecki
 6. Wiesław Zieliński
 7. Czesława Kus
 8. Adam Głaczyński.

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymują:

 1. Bartosz Gałązka
 2. Anna Guz
 3. Zbigniew Jerzy Skrzypczak
 4. Felicja Jałosińska.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymują:

 1. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich –
  Oddział w Jarosławiu
 2. Jazz Band z Niebylca
 3. Chór Nauczycielski „Akord” Samorządowego Centrum Kultury i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu
 4. Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego „Pasja” ze Stalowej Woli
 5. Zespół Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” z Ostrowa.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymują:

 1. Kapela „Tońko” z Dynowa
 2. Kapela Ludowa z Gniewczyny Łańcuckiej
 3. Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny” Politechniki Rzeszowskiej
 4. Zespół Taneczny „Gracja” z Łańcuta
 5. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie
 6. Miejska Orkiestra Dęta z Dębicy.

Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie kultury przyznane w 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 438/9214/18 (pobierz) z dnia 12 czerwca 2018 r. przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymują:

 1. Jolanta Nord
 2. Włodzimierz Piętal
 3. Bogdan Kaczmar
 4. Romuald Kalinowski
 5. Stanisław Żyracki
 6. Stanisław Ożóg
 7. Wiesław Grzegorczyk
 8. Alfred Budzyński
 9. Wacław Jamer

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymują:

 1. Zdzisław Magoń
 2. Monika Brewczak
 3. Marcin Świerad

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymują:

 1. Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
 2. Lucyna i Henryk Rudawscy
 3. Zespół Ludowy Kombornia z Korczyny

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymują:

 1. Kwartet Gitarowy Felice
 2. Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka”
 3. Podkarpacki Chór Męski
 4. Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli

GALA NAGRÓD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARAPCKIEGO
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
RZESZÓW, 28 CZERWCA 2017 R.

LAUREACI NAGRÓD INDYWIDUALNYCH
ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

Pani Barbara Bokota – Tomala artystka uprawiająca malarstwo olejne i akwarelowe, fotografię, rysunek i sztukę użytkową - nagrodzona za całokształt działalności twórczej w dziedzinie sztuk wizualnych. Od 2005 roku działa aktywnie w Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawia swoje prace w Salonie Nowych Rzeczywistości w Paryżu, po zakwalifikowaniu się w 2015 r., jako jedyna reprezentantka Polski w gronie 400 twórców z całego świata. Autorka 14 wystaw indywidualnych, m.in. w Krakowie, Świnoujściu i Rzeszowie. Uczestniczyła w 130 wystawach zbiorowych prezentowanych m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Rumunii i na Węgrzech. W zakresie fotografii artystycznej współrealizowała projekt dotyczący życia i twórczości Jerzego Jawczaka, jednego z najbardziej znanych fotografików rzeszowskiego środowiska w II połowie XX wieku. Artystka z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem współpracuje ze środowiskiem akademickim, wspiera młodych adeptów sztuki fotograficznej, do których adresowane są konkursy fotograficzne. Za dotychczasową twórczość otrzymała 11- nagród wśród nich ostatnia z 2016 r. w Macedonii, w tym 2. nagrody publiczności, 7 wyróżnień i srebrny medal na VI Międzynarodowym Salonie Martwa natura w fotografii /Częstochowa 2014/
Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Pani Irena Gałuszka – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Pan Cyprian Biełaniec - artysta plastyk, jeden z najwybitniejszych rysowników i pastelistów w Polsce – nagrodzony za całokształt działalności twórczej w dziedzinie sztuk wizualnych. Ma w swoim dorobku ponad 300 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: w Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech Rumunii, Szwecji, Tajlandii, USA, we Włoszech, na Słowacji, Ukrainie   i Węgrzech. Laureat ponad 30 nagród wyróżnień, nominacji do nagród w największych na świecie oraz ogólnopolskich konkursach plastycznych: m.in. na VII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie w 2011 r., Międzynarodowym Konkursie na Rysunek i Grafikę Interprint 2012 w Bankoku, Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu, Międzynarodowym Salonie Pasteli w Hiszpanii, Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W 2014 r.,znalazł się w gronie 43 najwybitniejszych polskich rysowników prezentujących swoje prace na kuratorskiej wystawie w Galerii BWA Bielsko-Biała.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Pani Marzena Kowalska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza” w Łańcucie

Pani Ewa Lekowska nagrodzona za całokształt działalności w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury osób szczególnej troski, głównie osób niewidomych i słabo widzących. Dzięki Jej pomysłowości i wielkiemu zaangażowaniu, jako instruktora zajęć kulturalnych i instruktora rehabilitacji społecznej, poeci, plastycy i muzycy mogą prezentować swój dorobek twórczy na ważnych wydarzeniach artystycznych o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, w tym o zasięgu krajów Grupy Wyszechradzkiej. Potrafi i chce pobudzać drzemiący ładunek zdolności u osób niewidomych dotychczas nieaktywnych. Inspiruje nieustannie do aktywnego wyrażania siebie, podnoszenia własnych umiejętności, rozwijania wyobraźni twórczej i zainteresowań artystycznych. Swoją postawą i zaangażowaniem w rozwój kultury osób niewidomych na Podkarpaciu, nie tylko pokazywała wartość pracy twórczej w rehabilitacji i samorealizacji tych osób, ale także wartość w przełamywaniu wielu barier wewnętrznych, doprowadzając do wzrostu świadomości społecznej co do osób niewidomych i słabo widzących, które mimo niepełnosprawności mogą osiągać międzynarodowe sukcesy artystyczne. Za wkład w rozwój kultury osób niewidomych na Podkarpaciu została uhonorowana w roku 2016 Odznaką Przemyskiego Klubu Podkarpacie.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpili: Pan Stanisław Sęk – Prezes i Pan Jerzy Andrejko – Skarbnik Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyślu

Pan Maciej Harna - muzykolog, multiinstrumentalista, nagrodzony za całokształt działalności twórczej w dziedzinie muzyki. Od 1992 roku prowadzi unikatową Orkiestrę Jednej Góry MATRAGONA, promującej niepowtarzalność muzyki dawnej, celtyckiej, a także autorskich kompozycji twórcy zespołu, którą recenzenci określili mianem muzyki przestrzeni, krajobrazu. Orkiestra w ciągu 25-lat działalności pod kierownictwem artystycznym jej założyciela wypracowała sobie piękny dorobek artystyczny: 4 płyty, nagrania do ogólnopolskich programów telewizyjnych, radiowych, sztuk teatralnych, kilkaset koncertów na najważniejszych muzycznych i artystycznych festiwalach w kraju i nagrody, w tym m.in.I. Nagroda w konkursie Polskiego Radia Nowa Tradycja w 1999 r.Od wielu lat Pan Maciej Harna rozpoznaje także polską muzykę tradycyjną w formach niestylizowanych, co sprzyja współpracy z ludowym lutnikiem, znanym w świecie rekonstruktorem liry korbowej Stanisławem Wyrzykowskim. W ramach upowszechniania tak niepopularnego dziedzictwa kulturowego Pan Maciej Harna prowadzi także dziecięcy zespół lirniczy przy Niepublicznej Szkole Muzycznej I. Stopnia w Lesku, a od 2014 roku przyciąga wielu zainteresowanych jako współorganizator i prowadzący zajęcia warsztatowe na Podkarpackich Spotkania Lirników Laureat ma na swoim koncie: nagrody Centrum Edukacji Artystycznej w 1994, 2015 r.; Odznakę Zasłużony Działacz Kultury w 2002 r., Medal Edukacji Narodowej w 2007 r. i Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2015 r.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan Jakub Osika – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.

LAUREACI NAGRÓD INDYWIDUALNYCH
ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

Pan Piotr Jackowski - muzykolog, wydawca i organizator życia kulturalnego – nagrodzony za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury muzycznej. Redaktor i wydawca miesięcznika pn. Magazyn Nadsański „Nasz Czas”, którego pierwszy numer ukazał się w 2006 roku, a wyjątkowa rzetelność tekstów, stanowi bogate źródło informacji dla czytelnika w obszarze kultury i regionalizmu. Dzięki zaangażowaniu wydawcy na rynku księgarskim w latach 2011 i 2012 znalazły się następujące tytuły: „Kryptonim Kościół” - Romana Niwierskiego, „Legendy lipskie” - Jerzego Drzewiego oraz „Cerkwie pogranicza” - Zofii i Mariusza Bajków. Pan Piotr Jackowski jest także organizatorem dorocznej Gali „Człowiek naszego czasu”, podczas której mają miejsce prezentacje dorobku artystycznego chórzystów, aktorów, muzyków i śpiewaków ludowych oraz wokalistów i instrumentalistów nowoczesnych prądów muzycznych z regionu nadsańskiego. Odznaczony Odznaką Zasłużony Działacz kultury, Medalem Światowego Zarządu Żołnierzy Armii Krajowej i Medalem Majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora”.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan Rafał Weber – Poseł na Sejm RP.

Pan Czesław Nowak nagrodzony za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy o historii konspiracji niepodległościowej na Podkarpaciu w latach 1939 – 1989. Długoletni Wiceprezes Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego w Krośnie. Aktywnie współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. W latach 2010 -2016 jako Redaktor i współredaktor czterech cennych opracowań historycznych i ponad 20 artykułów do prasy regionalnej i lokalnej. Znawcy tematyki, do najważniejszych opracowań, Jego autorstwa, zaliczają Album pt. „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna”, jako pierwsze w Polsce wydawnictwo prezentujące kompletne tłumaczenia zachowanych dokumentów królewskich wystawionych dla jednego miasta. Cennymi także uznano wydawnictwa o tematyce niepodległościowej obejmujące okres od 1939 do 1989, powstałe w oparciu o rzetelną bazę źródłową zgromadzoną z poszanowaniem prawdy historycznej, co wysoko zostało ocenione przez Radę Muzeum w 2016 r. Za zasługi odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem „Pro Memoria”.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan Jan Gancarski – Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Pani Jolanta Niżańska - aktywna popularyzatorka muzyki w strukturach Fundacji Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie – nagrodzona za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację i współorganizację: Międzynarodowych Konkursów Zespołów Kameralnych pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej; Koncertów promocyjnych w ramach Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w Dreźnie; promocji utalentowanych młodych wykonawców – uczniów wydziałów wokalnych średnich szkół muzycznych. Będąc animatorem kultury i aktywnym członkiem Towarzystwa im. Hoffmana i Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Muzycznych popularyzuje polską kulturę muzyczną za granicą, m.in. w Niemczech, Włoszech, Estonii, Słowacji, Węgrzech Luksemburgu i Hiszpanii. Za dotychczasową działalność odznaczona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. 
Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Pani Marta Dybka-Tyczyńska Prezes Fundacji Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie.

Pan mjr dr Dariusz Fudali - historyk, funkcjonariusz Służby Więziennej, nagrodzony za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury pamięci o narodowych wydarzeniach z okresu II wojny światowej i czasów powojennych. Aktywny Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Inicjator ufundowania tablicy pamiątkowej zamieszczonej na frontonie Rzeszowskiego Zamku ku czci i pamięci funkcjonariuszy straży więziennej współpracujących z podziemiem antykomunistycznym oraz tablicy dedykowanej por. Łukaszowi Cieplińskiemu, zamieszczonej na murze Aresztu Śledczego w Sanoku. Szczególne osiągnięcia Pana Dariusza Fudali to: realizacja autorskiego programu resocjalizacyjnego pt. „Edukacja historyczna” dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w formie prelekcji, wystawy, pokazu filmów i konkursu wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym; organizacja wizyt studyjnych dla studentów uczelni podkarpackich na Kresy Południowo-Wschodnie II Rzeczypospolitej, sprzyjających wspieraniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie, poprzez systematyczne przekazy literatury pięknej i podręczników do nauki języka polskiego; udział we współtworzeniu powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Za dotychczasową działalność wyróżniony Nagrodą Honorową „Świadek Historii” w 2015 roku oraz Orderem za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 2016 roku. 
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił ppor. Robert Moskal Przewodniczący Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie.

Pan Przemysław Niepokój – Hepnar - artysta fotografik, dwukrotny Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lider Fotograficznego Koła Naukowego Diafragma, nagrodzony za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii. Utalentowany artysta młodego pokolenia, należy do grona najlepszych fotografów National Geographic Polska. Jego dokonania, jako jedynego reprezentanta naszego regionu, uznanego za ambasadora marki Fujifilm Polska, stanowią poważną konkurencję w rywalizacji o czołowe lokaty na prestiżowych konkursach fotograficznych krajowych i międzynarodowych. Swoje prace tworzy po dogłębnym poznaniu problemów „niezwyczajnie zwyczajnych ludzi”. Za materiał wykonany w romskiej wiosce Lenartov na Słowacji – trzykrotnie nagrodzony: pierwszą nagrodą w kategorii „Życie osób dorosłych”, trzecią nagrodą w kategorii „Młodzież” oraz wyróżnieniem w konkursie pn. „Człowiek w rodzinie” w 2015 roku, pod patronatem IPA – Federacji Międzynarodowej Nagrody Fotografów. Laureat przyznanego w 2017 r. Złotego Medalu Federacji Słowackich Fotografów, dziesięciu Honorowych wyróżnień w konkursie International Photography Awards w 2016 roku oraz dwóch Honorowych Wyróżnień na Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych w Olsztynie w 2015 roku.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan dr Andrzej Rozmus – Prorektor ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

LAUREACI NAGRÓD ZBIOROWYCH
ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca nagrodzona za całokształt pracy artystycznej na rzecz popularyzacji polskiej muzyki ludowej. Głównym muzykantem Kapeli, jest Pan Wiktor Bochenek pod kierownictwem którego, w br. świętuje Jubileusz 40-lecia swojej działalności. Repertuar Kapeli stanowią głównie przyśpiewki i melodie Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, który często prezentuje na plenerowych koncertach w regionie, kraju m.in.; Łańcuckiej Jesieni Kulturalnej, Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, Tygodniach Kultury Beskidzkiej w Wiśle i Szczyrku, Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem. Podziwiana także przez widzów za granicą, a to w Austrii i na Litwie i Węgrzech. Jest Laureatem wielu przeglądów i konkursów, który ma w swoim dorobku I. nagrodę i wyróżnienie na Wojewódzkich Przeglądach Kapel w Rzeszowie, wyróżnienie na I. Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Kulturalnej Wsi w Gorzowie Przetocznej, III. nagrodę na VIII Spotkaniach Folklorystycznych „O Pawie Pióro” i „Gliniany Dzban” w Tarnowie.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił: Pan Zbigniew Korab Wójt Gminy Niebylec.

Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły funkcjonuje od 2005 roku, nagrodzony za całokształt działalności związanej z upowszechnianiem kultury wyrażanej pięknem piosenki biesiadnej. Zespół pod kierownictwem Pana Stanisława Turka, skupiając pasjonatów muzyki i śpiewu, angażuje się w realizację wydarzeń o charakterze patriotyczno-religijnym dla swojej Małej Ojczyzny. Uroczystości te przy dużym udziale młodego pokolenia służą także uaktywnianiu seniorów do podejmowania i rozwijania zainteresowań artystycznych. Zespół „Jagiellanie” koncertuje na wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach, spotkaniach, przeglądach, m.in.: Europejskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin w Oławie, Spotkaniach Rodzin Muzykujących w Zgorzelcu, Dobrym Mieście i Tczewie. Promują nasz region za granicą, a to: na Ukrainie w Strzelczyskach i Odessie oraz na Słowacji w Jablonovie. Pięciokrotny Laureat I. miejsc w Regionalnym Przeglądzie Piosenki Biesiadnej i Gawędy w Tryńczy w latach: 2007-2015.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpili: Pan Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza i Pan Henryk Chruściel Dyrektor Trynieckiego Centrum Kultury.

Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu od 20. lat zaangażowane w upowszechnianie kultury w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego, nagrodzone za całokształt działalności w pielęgnowaniu pamięci o wielokulturowości Podkarpacia i działalność wydawniczą. W ramach realizacji ważnego środowiskowo święta, Dni Nowego Żmigrodu, organizuje sympozja, wystawy, wieczornice, nabożeństwa ekumeniczne celem, nie tylko przywoływania czasów współistnienia i współdziałania ze sobą społeczności polskiej i żydowskiej, ale po to, by uchronić od zapomnienia przez starsze i młode pokolenia z Polski i Izraela, znaczenia pojęć: pamięć i tożsamość; aby zapewniać przekaz ciągłej dbałości  o pielęgnowanie wartości patriotycznych przyszłym pokoleniom. Działalność Towarzystwa ukierunkowana jest także na: organizację uroczystości rocznicowych Zbrodni Katyńskiej i Święta Niepodległości Polski 11 listopada oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych Polakach i patriotach, m.in. o Rotmistrzu Mieczysławie Żarskim, „Piotrze Nowosielskim Powstańcu Styczniowym”. Ich dokonania jako zasłużonych dla wolności naszej Ojczyzny przywoływane są w wydawnictwach historycznych. Towarzystwo wyróżnia się także wyjątkową aktywnością w działaniach związanych z opieką i renowacją cmentarza oraz nagrobków zasłużonych żmigrodzkich rodzin: Jakubców, Zawiszów i ostatniego burmistrza Żmigrodu Leona Karcińskiego. Za dotychczasową działalność odznaczone: Brązowym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.  
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan Grzegorz Bara Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza” z Albigowej nagrodzony za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie tańca. Skupia tancerzy w wieku od 3 do 12 lat, pod kierownictwem choreograficznym Pani Małgorzaty Dacewicz. Zespół „Pyza” już od 1991 roku prezentuje wysoki poziom wykonawczy, który znajduje uznanie jurorów oceniających pokazy o zasięgu regionalnym jak i krajowym. Ciekawe układy taneczne w barwnych i oryginalnych strojach, w połączeniu ze sprawnością, młodością i pasją, stanowią klucz do odnoszonych sukcesów. Tancerki, prowadzone w profesjonalny sposób osiągnęły poziom, który kwalifikuje je do wielu nagród i wyróżnień na festiwalach i przeglądach tańca współczesnego, a to: Srebrnej Jodły na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach w 2002 roku, Nagrody Głównej w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Form Tanecznych w Głogowie Małopolskim w 2006 roku, Srebrnego Gryfa na Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy w 2011 roku oraz Grand Prix na Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego w Nisku w 2012 roku. Zespół bardzo aktywnie uczestniczy jako atrakcja taneczna podczas wielu wydarzeń sportowych w Polsce.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan Andrzej Łobaza Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut.

Chór „Chorus” z Korczyny - laureat nagrody za całokształt działalności artystycznej w dziedzinie muzyki, który w bieżącym roku świętuje Jubileusz 80-lecia pracy artystycznej. Funkcjonuje od 1937 roku przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Korczynie i należy do najstarszych, w Archidiecezji Przemyskiej, chórów mieszanych kultywujących tradycję śpiewu sakralnego. Działa pod patronatem Księdza Prałata Edwarda Sznaja Kustosza Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara i Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie. Założyciel i pierwszy dyrygent Chóru Pan Józef Kosiba prowadził zespół przez 38 lat. Aktualnie chórmistrzem jest Pan Stanisław Szostak, który obok dbałości o wysoki poziom artystyczny chórzystów, ma na uwadze dobór repertuaru, w którym znajdują się polskie utwory patriotyczne, kolędy i pastorałki, łacińskie, ukraińskie i słowackie pieśni religijne, a także unikatowe utwory tj. „7 słów Chrystusa na krzyżu” oraz „Męka Pańska według św. Łukasza”. Artyści koncertowali na wydarzeniach muzycznych w regionie, kraju i za granicą, m.in.: w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, w Stropkowie, Świdniku i Klusowie na Słowacji oraz w Budapeszcie na Węgrzech. Od 2006 roku Chór jest także współorganizatorem Przeglądu Chórów w Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Za dotychczasową działalność odznaczony Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2012 roku.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił Pan Jan Zych Wójt Gminy Korczyna.

Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa nagrodzony za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury dziedzinie folkloru. W br. świętuje 10-lecie pracy artystycznej. Ma w swoim repertuarze tańce lasowiackie, rzeszowskie, krośnieńskie i przeworskie, które często prezentują w widowiskach obrzędowych i teatralnych. Aktywność koncertowa Zespołu i oryginalność wystawianych widowisk obrzędowych, a wśród nich „Lasowiackie wesele” stanowiło inspirację do nawiązania współpracy i realizacji nagrania przez TVP Oddział Rzeszów filmu pt. „Jak Hudacy z Lesiakami w kolbuszowskie strony na muzykę pod Raniżów przyjechali”, w reżyserii Pana Jerzego Dyni. ZPiT „Lesiaki” koncertował przed publicznością na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Czechach i Grecji w 2015 roku; podczas realizacji projektu tanecznego w ramach wymiany Polsko-Ukraińskiej Młodzieży w Kamieńcu Podolskim w 2013 roku. Wielokrotnie plasował się na czołowych lokatach otrzymując: I miejsce na Przeglądzie Zespołów Tanecznych Pasikonik w Mielcu, I miejsce na XXVIII Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu, Brązowy Gryf i Wyróżnienie na IX Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w Dębicy w 2017 roku. 
Z wnioskiem o nagrodę wystąpiła Pani Halina Indyk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.

LAUREACI NAGRÓD ZBIOROWYCH
ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA

Kapela Ludowa z Futomy nagrodzona za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej i znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie folkloru województwa podkarpackiego. Założona w 1990 roku przez grupę muzyków pod kierunkiem Pana Antoniego Sowy z Piątkowej, od 1997 roku pod kierownictwem Pana Bronisława Ciury, bierze udział w prestiżowych wydarzenia artystycznych, głównie festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. W jej bogatym dorobku wypracowanym w dotychczasowej 27. letniej działalności są nagrania radiowe, telewizyjne i studyjne, w tym 4 płyty: „Hej kolęda”, „Wydanie jubileuszowe”, „Futomskie Wesele” i „Na futomsko nute”. Kapela z Futomy zachwyca widzów mistrzowskimi wykonaniami rzeszowskiej muzyki ludowej, zwłaszcza podczas prestiżowych festiwali, koncertów, a także wyjątkowych wydarzeń a to: Dożynek Prezydenckich w Spale, Polsko-Ukraińskim Transgranicznym Festiwalu Kultur w Iwoniczu Zdroju, Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą; na Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata” w Warszawie; wizyty u Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy w Warszawie. Promowała podkarpacki folklor także przed widownią w Szwajcarii i na Ukrainie, a ostatnio odniesiony sukces w Polsce to: Grand Prix w kategorii Kapele z cymbalistami na XXXV Ogólnopolskich Spotkaniach Cymbalistów w Rzeszowie w 2016 roku.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpił: Pan Andrzej Wróbel Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

Zespół Pieśni i Tańca Karpaty nagrodzony nagrodą za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie pieśni i tańca. Zespół od 17 lat koncertuje w kraju i poza granicami przedstawiając widowiska oparte o folklor rzeszowski, przeworski, dzisiaj zwany podkarpackim, zachwyca pięknem układów tanecznych, wysokim poziomem wykonawczym i pięknymi strojami. W dotychczasowej działalności artystycznej ma na swoim koncie udział w prestiżowych wydarzeniach folklorystycznych w kraju i za granicą, m.in.: w Belgii, Bułgarii, na Cyprze, Austrii, Włoszech, na Ukrainie i w Turcji. Jest Laureatem wielu nagród i wyróżnień, wśród których najważniejsze to: Grand Prix na XXI Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie im. Mariana Kosińskiego w Puławach, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Cyprze, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Gwiazdozbiory w Nessebarze” w Bułgarii. W bieżącym roku wystąpi jako oficjalny reprezentant Polski na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Maderze w Portugalii.
Z wnioskiem o nagrodę wystąpili: Pani Agnieszka Słocka Prezes i Pan Dariusz Polanowski Wiceprezes Stowarzyszenia Folklorystycznego Karpaty w Rzeszowie.


GALA NAGRÓD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARAPCKIEGO
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 2016
RZESZÓW, 28 CZERWCA 2016 R.

LAUREACI NAGRÓD ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

DSC 0743

Pan Jerzy Dębiec – Prezes Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - nagrodzony za działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury. Z jego inicjatywy prowadzona jest renowacja zabytkowych nagrobków sławnych mieszkańców gminy; uczestników Powstania Styczniowego, zasłużonych bankowców i lekarzy pełniących służbę przed II wojną światową, a także cmentarza żydowskiego z XVII wieku. Autor książek „Gmina Nowy Żmigród” oraz „Piotr Nowosielski Powstaniec Styczniowy 1863-1864” Artykułu o wielokulturowości publikuje w gazecie „Region Żmigrodzki”.

DSC 0746

Pani Maria Jędreas-Romankiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie - nagrodzona za działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej, które realizowała jako nauczyciel fortepianu, sięgając wielokrotnie po laury wraz ze swoimi uczniami na szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Jej uczniowie promowali nasz region poprzez programy radiowe i telewizyjny pn: „Promocje Młodych” a także koncerty karnawałowe w sali głównej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

DSC 0750

Pani Elżbieta Wesołkin – artystka malarka, nagrodzona za twórczość artystyczną w dziedzinie sztuk wizualnych. Od 35 lat tworzy w technice olejnej, akrylowej i akwarelowej. Jej obrazy ukazują walory kulturowe i krajobrazowe Sanoka, wielu miast i miejscowości województwa podkarpackiego, a także Euroregionu Karpackiego. Znana w międzynarodowych środowiskach twórczych poprzez udział w plenerach malarskich organizowanych w Rumunii, na Ukrainie, Węgrzech i Słowacji.

DSC 0752

Pan Wiesław Hap –historyk, regionalista, nagrodzony za działalność na rzecz ochrony kultury. Od 30. lat aktywny społecznie, wychowawca młodych jaślan. Jako Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła organizuje wydarzenia propagujące dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu w formie sesji popularnonaukowych, konkursów wiedzy o regionie, wystaw, wykładów, odczytów i prelekcji. Konsultant historyczny wydawnictwa „Kalendarium dziejów Jasła” i autor wielu publikacji i książki „:Ziemia jasielska naszą Małą Ojczyzną”. 

DSC 0755

Pan Bogdan Kaczmar, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
odbiera nagrodę w imieniu Pana Jarosława Orłowskiego

Pan Jarosław Orłowski - Dyrektor samorządowego Muzeum w Jarosławiu - nagrodzony za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Z jego inicjatywy od 2002 roku prowadzone są sukcesywnie prace remontowo-konserwatorskie XVI-wiecznej Kamienicy Orsettich, jednego z wielu cennych obiektów zabytkowych, w której muzeum ma swoją siedzibę. Muzeum nagrodzone - Sybillą w latach 2004 i 2005 najwyższym odznaczeniem w muzealnictwie za dokonania merytoryczne w kategorii „Wydarzenie Muzealne Roku” i w kategorii „Dokonania z zakresu organizacji”.

DSC 0759

Pan Witold Szczurek /pseudonim artystyczny Vitold REK/ - muzyk jazzowy, nagrodzony za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki. Od 20 lat obecny na jazzowej scenie jako kontrabasista, utalentowany i uznany w gronie muzyków jazzowych światowego formatu. Współpracował z Zespołami: Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Ewy Demarczyk, Sławomira Kulpowicza, a w latach 70. ub. wieku rozpoczął współpracę z Tomaszem Stańko, która trwa do dziś. Prowadzi także własny zespół pn. East West Wind, z którym koncertuje i nagrywa. Podbudowę muzyczną do nagrania dwóch autorskich płyt stanowiły motywy rodzimych przyśpiewek rzeszowskich.

 DSC 0767

Pan Józef Sroka – plastyk, scenograf - nagrodzony za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Obchodzi 35-lecie pracy twórczej, a 28 rok współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice” działającym w strukturach Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach. Znany z realizacji wielu autorskich projektów scenograficznych dla koncertującego w kraju i za granicą ZPiT „Racławice”. Ma w swoim dorobku kilkanaście indywidualnych i zbiorowych wystaw plastycznych o zasięgu regionalnym, międzywojewódzkim i ogólnopolskim.

DSC 0769

Pani Ewa Sęk - Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach, choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, nagrodzona za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. W 1986 roku założyła i prowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, który bardzo szybko stał się wizytówką Gminy Nisko w kraju i za granicą plasując się na czołowych miejscach w konkursach, konfrontacjach, przeglądach tanecznych. To zaowocowało koncertami w wielu krajach Europy i na świecie takich jak Egipt, Meksyk, Kanada.

 DSC 0778

Grono Laureatów nagród indywidualnych za całokształt działalności wraz
z Panią Marią Kurowską i Panem Bogdanem Romaniukiem
Wicemarszałkami Województwa Podkarpackiego

 

LAUREACI NAGRÓD INDYWIDUALNYCH ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

DSC 0786 

Pan Zbigniew Michalski –nagrodzony za twórczość poetycką i działalność na rzecz upowszechniania kultury. Poeta, animator kultury, założyciel i Prezes Grupy Literackiej „Słowo” przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich konkursach poezji na fraszkę i aforyzm, jego twórczość trafiła do kilkunastu almanachów i pism literackich: Poezja dzisiaj, Akant i Krajobrazy. Organizator ogólnopolskiego wydarzenia pod nazwą: Festiwal Poezji Słowiańskiej w Mielcu i redaktor Mieleckiego Rocznika Literacko-Kulturalnego „Artefakty”.

 DSC 0789

Pan Marek Wiatr - śpiewak operowy nagrodzony za działalność w dziedzinie muzyki. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie śpiewu Prof. Heleny Szubert –Słysz. Warsztat wokalny doskonalił na kursach mistrzowskich w klasie śpiewu światowej sławy barytona Pavla Lisitsiana w Weimarze. Wielokrotnie koncertował na Węgrzech, głównie w Budapeszcie i w Bardejowie na Słowacji, zaś w Polsce na wielu festiwalach, m.in.: w Mieleckim Centrum Kultury, Festiwalu Narodowym w Żarnowcu, którego jest pomysłodawcą i realizatorem, kilkunastu Galach Operetkowych w Iwoniczu Zdroju, Sanoku, Rzeszowie. Występował w programach i nagraniach dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

 DSC 0791

Pani Barbara Chmura - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, nagrodzona za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklicznego przedsięwzięcia bibliotecznego „Noc WiMBP w Rzeszowie”. Autorka szeregu artykułów promujących bibliotekę w prasie regionalnej. Pod Jej kierownictwem biblioteka stała się nowoczesną instytucją kultury, wyposażoną w najnowsze rozwiązania informatyczne i technologiczne, w której zmieniono również zasady dostępności zbiorów, szczególnie w Wypożyczalni Głównej, po wdrożeniu systemu zdalnej identyfikacji radiowej.

DSC 0795 

Pan Wiesław Kulikowski – poeta, Jego szczególnym osiągnięciem twórczym jest, oczekujący na wydanie, zbiór utworów zatytułowany „Odloty białych żurawi”, tematycznie związany z Podkarpaciem zwłaszcza z Mielcem. Wiersze zawarte w tym zbiorku prezentowano wielokrotnie jesienią 2015 roku na spotkaniach autorskich w Lublinie. One zwróciły uwagę, znaczących w kraju, krytyków literackich ze względu na wartość artystyczną, którą określili jako „poetycka perfekcyjność polegająca na umiejętności tworzenia niezwykłego klimatu, plastycznych obrazów i euforii wiersza”.

 DSC 0797

Pan Marek Zaremba - choreograf z kat. „S” w zakresie tańca ludowego, nagrodzony za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. W bieżącym roku obchodzi 50-lecie działalności artystycznej i 40-lecie pracy zawodowej związanej z prowadzeniem Zespołów Pieśni i Tańca: „Mali Lasowiacy” i „Lasowiacy” reprezentant Polski na festiwalach w świecie po przyznaniu przez Polską Sekcję C.I.O.F.F. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Festiwali i Sztuki Ludowej Certyfikatu w 2013 r. Współpracuje z ZPiT „Rzeszowiacy” także uhonorowanym Certyfikatem C.I.O.F.F. Jest organizatorem drugiego już w Stalowej Woli, Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego, o zasięgu ogólnopolskim.

 DSC 0800

Pani Monika Adamiec - reżyser spektakli teatralnych i widowisk muzycznych nagrodzona za działalność artystyczną.Wszechstronna artystka, pedagog, która obok muzyki, śpiewu i malarstwa uprawia główną pasję, czyli autorski teatr młodzieżowy. Według swojej wizji, z własną muzyką i scenografią z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości młodych aktorów - tworzy wyjątkowe spektakle teatralne. Od 2001 roku prowadzi w Rzeszowie grupy teatralne: Teatr One czyli My; Teatr 51 oraz Teatr M.D.K. czyli Młode Dzielne Kuropatwy, które zdobywają główne nagrody i czołowe lokaty na festiwalach i przeglądów teatralnych w regionie i kraju. Jej dorobek reżyserski sięga blisko 20 spektakli.Jest dyrektorem programowym autorskiego festiwalu teatralnego pn. „Teatralny Młynek. Festiwal Sztuk i Sztuczek dla Dzieci w Rzeszowie.

 DSC 0803

Agnieszka Rup – animator kultury - nagrodzona za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice” od 1988 roku, początkowo jako tancerka, a następnie w latach 1994 – 2005 jako instruktor tańca i choreograf. Znacząco przyczyniła się do osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego, którym tancerze zachwycają widzów w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie autorskie pracowania 10 widowisk opartych m.in. na motywach baśni, patriotyzmie i bohaterskich postawach Polaków, w których ukazuje piękno muzyki słowiańskiej i tradycyjnych narodowych układów tanecznych. Widowiska realizuje szczególnie dla młodych widzów celem dostarczenia dobrej zabawy, zamysłem równoczesnego pobudzania do osobistego rozwoju twórczego i chęci poznawania własnej kultury i kultury innych narodów.

DSC 0807

Laureaci nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia wraz z P. Jerzym Cyprysiem,
Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego
i P. Bogdanem Romaniukiem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego

LAUREACI NAGRÓD ZBIOROWYCH ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

DSC 0823 

Amatorski Klub Plastyczny im. Ferdynanda Brzęka w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie – jeden z najdłużej klubów zainteresowań artystycznych działających w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Nagrodzony za twórczość artystyczną w dziedzinie sztuki wizualne. Założycielem grupy był Alfred Długosz z Gorlic. 30-osobowa grupa artystyczna świętuje aktualnie Jubileusz 50-lecia samodzielnej działalności artystycznej. Twórcy biorą udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, podczas których zdobywają laury, a to: I. nagrodę podczas X Wojewódzkiej Wystawy Malarstwa Nieprofesjonalnego w Rzeszowie w 2010 r. i II. miejsce na XVI Międzywojewódzkiej Wystawie Akwareli im. Mariana Strońskiego „Ściana Wschodnia” w Rzeszowie w 2014 roku. Uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2015 r.

DSC 0832

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym działa od 1990 r. na rzecz pielęgnowania lokalnej historii, tradycji i kultury. Nagrodzone za upowszechnianie kultury i działalność wydawniczą. Z okazji 135 rocznicy urodzin Gen. Sikorskiego, Izba Pamięci w domu rodzinnym Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Premiera Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej, przyciąga zwiedzających. Towarzystwo ma w swoim dorobku wydawnictwa, a wśród nich cenne „Listy i rozkazy gen. Wł. Sikorskiego. Uhonorowane Medalem Pro Me moria w 2008 roku.

 DSC 0836

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie” – nagrodzony za działalność na rzecz upowszechniania i pielęgnowania regionalnego folkloru. Powstał w Markowej w 1977 roku pod kierunkiem Pana Henryka Czarnka. Główny repertuar stanowią tańce rzeszowskie, lasowiackie i markowskie. Zespół podziwiany na scenach krajowych i zagranicznych, m.in. podczas XX Światowego Spotkania Jasów w Jaszapati na Węgrzech. Za unikatowość, autentyczność i pielęgnowanie tradycji zdobył prestiżowe nagrody i wysokie lokaty, w tym: Główną Nagrodę w kategorii Zespołów Tradycyjnych „Łowicki Pasiak” na Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych w Łowiczu w 2011 roku i I. miejsce w kategorii zespołów autentycznych na X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Autentycznych Wsi Polskiej w Kielcach w 2015 roku.

DSC 0845

 Laureaci nagród zbiorowych za całokształt działalności
wraz z Panią Marią Kurowską i panem Bogdanem Romaniukiem
Wicemarszałkami Województwa Podkarpackiego

LAUREACI NAGRÓD ZBIOROWYCH ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

DSC 0864 

Chór Męski „Echo” w Jaśle – nagrodzony za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki. W bieżącym roku Chór świętuje Jubileusz 95-lecia działalności artystycznej powstał z Koła Śpiewaczego „Lutnia Sokola” działającego w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Chórzyści wielokrotnie zachwycali słuchaczy w kraju i za granicą wykonując pieśni patriotyczne i religijne. Nieprzerwanie promują nasz region biorąc udział w ważnych wydarzeniach religijnych, wśród których szczególnym jest Msza Św. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie transmitowana na żywo przez I. Program Polskiego Radia w 2014 roku. Uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego oraz Medalem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr „Za Zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego”.

DSC 0868

Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany” - nagrodzony za działalność artystyczną na rzecz kultywowania regionalnego folkloru. Funkcjonuje w Wiercanach od 2000 roku pod kierownictwem Pani Joanny Kozubowskiej, która jako choreograf czuwa nad każdym tanecznym krokiem prowadzonych grup. Zespół bierze udział w wojewódzkich przeglądach folklorystycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in. II. miejsce w kategorii para tanecznych na II Ogólnopolskim Przeglądzie Par Tanecznych w Świlczy 2007 roku i III. miejsce na VI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Młodzieżowych Form Tanecznych „Pierwsze Kroki” w Głogowie Małopolskim w 2012 roku. Wyróżniony Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2015 roku.

 DSC 0869

Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” Uniwersytetu Rzeszowskiego - nagrodzony za działalność upowszechniania i ochrony kultury. Od 1975 roku prezentuje piękno polskich tańców narodowych i regionalnych. Zespół poprzez udział w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych promuje województwo podkarpackie w kraju i za granicą. Artyści koncertowali przed widownią europejską i azjatycką, m.in. w Korei Południowej i Indonezji w 2015 roku. Laureat licznych prestiżowych nagród, m.in.: Grand Prix Złoty Orfeusz na XII Festiwalu Morza Czarnego Euro-Folk w Bułgarii w 2015 roku i Grand Prix w XXV Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu w 2012 roku. Wkrótce zaprezentuje bogaty program artystyczny na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego FESTIDANZA 2016 w Peru.

DSC 0872 

Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” z Kraczkowej – prezentuje piękno muzyki sakralnej od 2004 roku i za tę twórczość otrzymał nagrodę w bieżącym roku. Repertuar Zespołu stanowią dzieła oratoryjno-kantatowe wielkich kompozytorów tj: F. Schubert,. Józefa Elsner, W.A. Mozart i Józef Haydn. W 2014 r. koncertował po Francji w ramach 10. podróży artystycznej. Rok później ważne koncerty to : X Koncert w Hołdzie Św. Janowi Pawłowi II w sali balowej łańcuckiego Zamku, na XXXII Festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna, finał XXIV Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa oraz w Bośni i Hercegowinie. W br. Zespół kolejny raz widoczny w świecie podczas oprawy Mszy Św. w 360. Rocznicę Ślubów Lwowskich Króla Jana Kazimierza w Archikatedrze we Lwowie poprzez przekaz na żywo przez TV TRWAM.

 DSC 0876

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej – nagrodzony za twórczość artystyczną na rzecz pielęgnowania wartości tekstów pieśni ludowych. „Dolanie” to zespół rodzinny, a jego trzon od początku tworzyły rodziny Niemców, Szozdów i Koniecznych. Kierownikiem Zespołu jest Pani Zofia Sokół. Od 35 lat zespół z młodzieńczą pasją i ogromnym zaangażowaniem pielęgnuje tradycje polskiej kultury ludowej w naszym regionie. Artyści śpiewają pieśni żniwne, dożynkowe, kolędy i pastorałki cenne pod względem etnograficznym. Na regionalnych przeglądach folklorystycznych prezentują z sukcesami widowiska obrzędowe i pieśni ludowe, czego potwierdzeniem jest Grand Prix na Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie w 2012 roku oraz Grand Prix w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Zarzeczu w 2015 roku.  

 DSC 0882

Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek „Incanto” z Rzeszowa – nagrodzone za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki świętują Jubileusz 40-lecia działalności artystycznej. Występy „Incanto” obecnie pod kierownictwem Pana Kamila Niemca stanowią bardzo często muzyczną oprawę przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zespoły prezentowały wielokrotnie swój dorobek artystyczny za granicą: na VII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek na Węgrzech w 2010 roku i na Festiwalach Folkowych: w Macedonii, we Francji i Hiszpanii w latach 2013 – 2015. Nagrodzone Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie za szczególną działalność organizacyjną i artystyczną w społecznym ruchu muzycznym w 2007 roku.

DSC 0888

Zespół Ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej – nagrodę otrzymał za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Zespół założony w 1977 roku, ma charakter wielopokoleniowy, a jego skład tworzą trzy grupy: taneczna, śpiewacza i kapela, w której jeden z muzyków gra na stuletnich skrzypcach wiedeńskich. Program artystyczny opierają wyłącznie na autentycznym folklorze Podkarpacia, prezentując tradycje i obyczaje mieszkańców wsi Lubatowa. Solista zespołu otrzymał I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej w 2014 roku. Absolutnym odkryciem jest grupa dziecięca „Mali Lubatowianie”, która odniosła sukces artystyczny, zdobywając II miejsce w kategorii Duży-Mały na 46. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2012 roku. Uhonorowany nagrodą okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt pracy artystycznej w 2010 roku.

 DSC 0892

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej z Przemyśla - nagrodzone za upowszechnianie i ochronę kultury. Od 2008 roku wspiera działalność twórczą młodych przemyślan i mieszkańców Powiatu Przemyskiego. Szczególnym osiągnięciem jest w pełni samodzielna realizacja projektu pt. „Wioska Fantasy w Kuńkowcach”. W malowniczo położonej miejscowości, grupa młodych ludzi zajmująca się fantastyką i historią, pod kierunkiem Pana Remigiusza Maciupy, zbudowała drewniany gród warowny z bramą główną, czterema wieżami oraz podgrodziem. Efekt końcowy zawdzięczają przede wszystkim własnoręcznej pracy stolarskiej, a także aktywności w pozyskaniu środków finansowych z programu unijnego „Młodzi w działaniu”. „Wioska Fantasy w Kuńkowcach”, to obecnie bardzo atrakcyjne miejsce, w którym prezentowane są ciekawe sceny sztuki teatralnej. Młodzi aktorzy amatorzy zapraszają do realizacji wydarzeń kulturalnych lokalne zespoły artystyczne, m.in.: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, kapelę ludową „Orzechowiacy” z Orzechowic, Harcerską Orkiestrę Dętą Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy.

 DSC 0895

Laureaci nagród zbiorowych za szczególne osiągnięcia
z Panem Jerzym Cyprysiem Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego
i Panem Bogdanem Romaniukiem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego 


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 184/3756/16 (pobierz) z dnia 7 czerwca 2016 r. przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których uroczyste wręczenie odbędzie się 28 czerwca 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.


GALA NAGRÓD ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARAPCKIEGO
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 2015
RZESZÓW, 26 CZERWCA 2015 R.

LAUREACI NAGRÓD ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

fotofoto2foto3

foto4FOTO5foto6

foto7

Pani Maria Rudnicka z Rzeszowa – poetka, malarka i piosenkarka. Udziela się twórczo od piętnastu lat, autorka dziewiętnastu tomików wierszy. Uhonorowana Odznaką Zasłużony dla województwa rzeszowskiego.

Pan Sławomir Woźniak z Sanoka – teatrolog i animator kultury. Pomysłodawca wielu przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Założyciel wielokrotnie nagradzanego Teatru „Zgrzyt”. Laureat Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dwukrotnie Nagrody Miasta Sanoka w dziedzinie upowszechniania sztuki.

Pani Zdzisława Górska-Klekawka ze Strzyżowa - pisarka, autorka kilkunastu tomików wierszy, opublikowanych w wielu almanachach i antologiach polskich, słowackich i polonijnych. Uhonorowana również Odznaką „Zasłużony działacz kultury” oraz tytułem „Zasłużony dla Miasta i Powiatu Strzyżów”.

Pani Zdzisława Dudek z Boguchwały - propagatorka wielu inicjatyw środowiskowych, założycielka Towarzystwa Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale. Pomysłodawczyni powstania Towarzystwa Miłośników Tańca w Boguchwale, Zespołu Pieśni i Tańca „Kompanija” oraz Klubu Tańca Towarzyskiego „Dżet”. Uhonorowana tytułem: Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała.

Pani Bronisława Wołowiec z Białoboków – animatorka kultury, zajmuje się od 50 lat działalnością społeczną na niwie upowszechniania kultury w gminie Gać. Posiada talent pisarski, który rozwija w ramach nieformalnej grupy poetów w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Założycielka Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego „Białoboczki”. Laureatka Złotego Krzyża Zasługi oraz Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Pan Jan Przybek z Sędziszowa Małopolskiego – muzyk kilku kapel ludowych, m.in. Kapeli Władysława Łobody, pełnił funkcję kierownika muzycznego Zespołu Pieśni i Tańca ROCHY oraz Kapeli Podwórkowej „Paka Sędziszowska”. Aktualnie akompaniator i autor tekstów grupy obrzędowej zespołu ROCHY. Laureat Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2010 roku.

Pani Małgorzata Busz-Perkins z Krosna - muzyk i animatorka kultury, Prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Muzycznego. Od trzydziestu lat współorganizuje wydarzenia kulturalne w Krośnie i regionie, m.in.: cykle koncertów muzyki poważnej „Tristia”, Wieczór z operą i operetką na krośnieńskim Rynku oraz Dni muzyki i poezji romantycznej w Iwoniczu Zdroju. Uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury.

Pan Robert Mosior z Rzeszowa – muzyk, klarnecista w orkiestrze symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Pedagog w Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie, mistrz i wychowawca kilku pokoleń młodych artystów Podkarpacia. Od kilku lat koncertuje w duecie „Paweł i Robert”, który występuje z powodzeniem lokalnie i w wielu miastach Polski. Wielokrotnie nagradzany przez dyrektora Filharmonii.

Pan Marian Szajda z Przemyśla - artysta-rzeźbiarz, mistrz młodych wychowanków, od dwudziestu lat współpracuje ze znaną przemyską Odlewnią Dzwonów Janusza Felczyńskiego. W ramach tej współpracy wykonał ponad trzysta płaskorzeźb do wystroju dzwonów. Od 2000 roku prowadzi pracownię rzeźby przy ul. Grodzkiej w Przemyślu, gdzie tworzy i przekazuje wiedzę młodym adeptom rzeźbiarstwa.

 Pan Jarosław Mazur z Kolbuszowej - muzyk ludowy, śpiewak, animator kultury i kierownik kapel ludowych. Artystycznie aktywny m.in. w kapeli „Niwa” z Niwisk oraz Kapeli Władysława Pogody. Założyciel i kierownik łemkowskiego zespołu rekonstrukcyjnego „Micne Zila” oraz kapeli ludowej „Kocirba”, która odtwarza muzykę Lasowiaków z Powiatu Kolbuszowskiego. Kapela ta zajęła I miejsce na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz I miejsce na Festiwalu Kapel i Instrumentalistów w Szydłowcu.

Pan Jerzy Piórecki z Przemyśla – Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, założyciel i długoletni dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. Badacz i propagator ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, krajobrazu i ogrodów Polski południowo-wschodniej. Członek wielu rad naukowych, stowarzyszeń, wieloletni członek Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013 – 2014 brał aktywny udział w pracach zespołu badawczego, realizującego zadania pt. „Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach”. Projekt zrealizowany w ramach programu resortowego Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

LAUREACI NAGRÓD ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

foto8foto9foto10

foto11

Pani Małgorzata Chmiel z Brzozowa – aktywna w zakresie upowszechniania kultury na obszarze Powiatu Brzozowskiego i regionu Podkarpacia. Dzięki zaangażowaniu Pani Małgorzaty, artyści zrzeszeni w stowarzyszeniu zaprezentowali swój dorobek artystyczny na targach Ambiente we Frankfurcie nad Menem – największych targach dóbr konsumpcyjnych na świecie. Określona mianem „Niezwykła” w jednym z odcinków cyklu reportaży o ludziach aktywnych w kulturze, wyemitowanym przez Telewizję Polską S.A. Oddział Rzeszów.

Pani Katarzyna Czuchnowska z Rzeszowa - artystka-malarka, należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Obecna ze swoimi obrazami na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych, które odbywały się m.in. w Danii, Niemczech, Hiszpanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych. Obraz artystki „Nogi Izoldy” zakwalifikował się spośród trzech tysięcy prac na wystawę pokonkursową w ramach trzeciego Triennale w Bangkoku w 2012 roku. Dwukrotnie otrzymała nominację do nagrody w ramach rzeszowskiego przedsięwzięcia artystycznego: Obraz-Grafika-Rysunek-Rzeźba Roku.

Pani Dagna Cipora z Ustrzyk Dolnych - aktorka Teatru im. Wandy Siemaszkowej  w Rzeszowie. Zadebiutowała na scenie „Siemaszki” rolą Hildy w spektaklu dla dzieci „Tim Talar albo sprzedany śmiech” Jamesa Krüssa w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego.Jest tegoroczną laureatką Nagrody dla Młodego Zdolnego Aktora, przyznaną przez Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie za kreację Goplany/Shirley Temple w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Radosława Rychcika.

Pan Szymon Jakubowski z Rzeszowa - od dwudziestu lat dziennikarz publikujący w prasie regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej. Przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz Prezes Stowarzyszenia „Podkarpacka Historia”. Inicjator, wydawca i redaktor naczelny dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia”. Laureat Tytułu Podkarpacki Dziennikarz Roku 2005 oraz Pierwszej Ogólnopolskiej Związkowej Nagrody Dziennikarskiej 2004.

Pani Kamila Korolko z Rzeszowa - aktorka Teatru „Maska” w Rzeszowie, współorganizator wielu inicjatyw w ramach Stowarzyszenia „SZTUKPUK SZTUKA”. Zaangażowana w realizację pierwszego projektu muzyczno-teatralnego stowarzyszenia pod nazwą Koncert muzyki żydowskiej „Hava Nagila Raysha – Raduj się Rzeszowie – entuzjastycznie przyjętego przez rzeszowską widownię. Szczególnym osiągnięciem aktorki jest znakomita kreacja Awdotii Ignatiewny w spektaklu pt. „Bobok”, opartym na opowiadaniu Fiodora Dostojewskiego. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury.

Pan Jan Partyka z Rzeszowa – emerytowany prawnik, działacz społeczny, kolekcjoner pamiątek narodowych oraz wytrwały popularyzator najnowszej historii Polski. W 2005 roku Pan Jan Partyka darował nieodpłatnie i udostępnił Muzeum dwa tysiące eksponatów, tematycznie związanych z otwartą rok później wystawą pt. „Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914 – 1945. Kolekcja Jana Partyki”. W uznaniu działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany Odznaką „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Pan Ireneusz Fatyga z Jasła – Dyrygent Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej Brass Band w Jaśle. Doświadczony pedagog, dyplomowany nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle. Reprezentował z orkiestrą Brass Band nasz region na wydarzeniach muzycznych w kraju i za granicą, m.in.: w Austrii, Czechach i na Ukrainie. Uhonorowany: Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotym Medalem za długoletnią służbę przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

LAUREACI NAGRÓD ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI


foto14
foto12foto13

 

Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie - powstała w 1975 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Aktualnie obchodzi jubileusz 40-lecia działalności artystycznej. Zespół reprezentował Podkarpacie kilkakrotnie na przeglądach orkiestr w Belgii, Francji, Hiszpanii i na Słowacji. Zachwycał także publiczność na Festiwalu Orkiestr Dętych w Bukareszcie oraz podczas Światowego Dnia Dziecka w hiszpańskiej Murcji. Orkiestra jest laureatem pierwszego miejsca na Festiwalu Orkiestr Dętych w Belgii w 2010 roku.  

Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses w Rzeszowie - w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Chórzyści koncertowali w kraju i za granicą, m.in. na Ukrainie (we Lwowie, w Łucku i Równem) oraz we Francji. Chór za swoją działalność artystyczną otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie w 2010 roku oraz Brązowy Dyplom na XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w 2014 roku.

Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki - w bieżącym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Odtwarza i prezentuje autentyczne zwyczaje z życia dawnych mieszkańców wsi podrzeszowskiej. Kierownikiem zespołu jest Pani Stefania Buda – znana i wielokrotnie nagradzana gawędziarka z Nosówki. Tegoroczni Jubilaci uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2005 roku. Laureat licznych nagród i wyróżnień podczas ważnych regionalnych i ogólnopolskich festiwali obrzędów i zwyczajów ludowych.

Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej – „Niespodzianka” powstała przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaczowie. Kierownikiem zespołu jest Pani Urszula Pukas. W bieżącym roku zespół obchodzi jubileusz 20-lecia pracy artystycznej. Śpiewacy z „Niespodzianki” prezentowali swój dorobek artystyczny na licznych przeglądach regionalnych i ogólnopolskich, m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2005 roku. Zajęli pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel, Solistów i Zespołów Śpiewaczych w Dubiecku.

Orkiestra Dęta w Wysokiej – formacja muzyczna powstała w 1984 roku z inicjatywy Zofii i Stanisława Wronów. Jedna z pięciu orkiestr dętych w gminie Łańcut, działająca w ramach Centrum Kultury Gminy Łańcut. W ubiegłym roku orkiestra świętowała jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Muzycy to osoby dorosłe oraz uczniowie różnych szkół, którzy dzięki stałej bezpłatnej edukacji zasilają na bieżąco szeregi funkcjonującej orkiestry. Zespół zajął pierwsze miejsce w II Międzywojewódzkim Turnieju Orkiestr Dętych w Kolbuszowej oraz drugą lokatę na II Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Łańcuckiego.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego z Jasła - Stowarzyszenie obchodzi aktualnie jubileusz 50-lecia działalności na niwie kultury. Dokumentuje i archiwizuje obrazy z przeszłości i teraźniejszości Jasła, organizując jednocześnie interesujące wystawy i konkursy wiedzy z myślą o młodym pokoleniu. Owocem działalności wydawniczej stowarzyszenia jest siedem tomów „Rocznika Jasielskiego”, opracowanego przez zespół redakcyjny pod przewodnictwem Pana Wiesława Hapa. Stowarzyszenie zleciło opracowanie dokumentacji techniczno-fotograficznej zabytkowych grobów na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa - powstał z inicjatywy Księdza Józefa Jana Dudka, proboszcza parafii p.w. św. Stanisława w Lubaczowie. Premierą spektaklu „Uśmiech Lwowa” według Kornela Makuszyńskiego zainaugurowano działalność amatorskiej trupy artystycznej. Pasja kreowania postaci scenicznych trwa u aktorów – amatorów już 25 lat. Aktorzy wystąpili w Rzeszowie i Zamościu oraz dla polskich widzów we Lwowie i Krzemieńcu. „Arka Lwowska” jest laureatem Dynowskiej Jesieni Teatralnej w latach 2011-2012.

Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa – tegoroczni jubilaci - od 25 lat koncertują z dużym powodzeniem w kraju i za granicą. „Da Camera” gra utwory muzyki klasycznej, sakralnej i rozrywkowej. Zespół nawiązuje do dawnych tradycji niemieckich i czeskich kapel dętych, gdzie obecnie tego rodzaju muzykowanie cieszy się ogromną popularnością. Muzycy zostali owacyjnie przyjęci w Tyrolu na Festiwalu Orkiestr Dętych w austriackim Going w 2003 roku. „Da Camera” realizuje audycje muzyczne w przedszkolach i koncerty dla młodzieży szkolnej w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

LAUREACI NAGRÓD ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

foto15

foto16
foto17

foto19

foto18

foto20

Zespół Creative Quintet z Sanoka - zespół kameralny działa od 2012 roku przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku. Skład stanowi pięć znakomitych osobowości muzycznych, grających na instrumentach: skrzypce, altówka, akordeon, fortepian i kontrabas. Młodzi i utalentowani muzycy biorą udział w prestiżowych krajowych i międzynarodowych festiwalach, zdobywając liczne nagrody, m.in.: Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Srebrna Szybka” w Krakowie, drugie miejsce w prestiżowym 38. Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidaro we Włoszech oraz drugie miejsce i tytuł Internetowego Mistrza Świata w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Belgradzie.

Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin” z Dobrynina - orkiestra powstała w 1996 roku. Skład formacji muzycznej i tanecznej stanowią dzieci i młodzież. Zespół reprezentuje województwo podkarpackie na muzycznych festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Posiada na swoim koncie Grand Prix i główne nagrody w Regionalnych Przeglądach Orkiestr OSP w Krynicy Zdroju, Warszawie i Siemiatyczach, w kategorii Musztra Paradna oraz koncert sceniczny. Młodzi muzycy i tancerze zostali owacyjnie przyjęci na Bałkańskim Festiwalu Folklorystycznym w Bułgarii w 2014r., gdzie grupa baletowa w pięknej rywalizacji wywalczyła tytuł: Najlepszy z najlepszych.

Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie - propaguje i wspiera działalność i twórczość podkarpackich artystów w regionie Podkarpacia i w skali ogólnopolskiej. Z inicjatywy artystów Podkarpackiej Zachęty ukazało się cztery tomy wydawnictwa albumowego „Sztuka Podkarpacia”. Jest to pierwsze tak szeroko zakrojone wydawnictwo o współczesnej sztuce Podkarpacia. Piąty tom – aktualnie w przygotowaniu – będzie zawierać prezentacje artystów, którzy wywodzą się z tego terenu, ale tworzą gdzie indziej, a także dokonania tych, którzy już odeszli. Podkarpacka Zachęta zorganizowała w okresie ostatnich siedmiu lat 87 wernisaży artystów podkarpackich w ramach „Firmowych wystaw ze sztuką”.  


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 61/1319/15 z dnia 29 maja 2015 r. - POBIERZ przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których uroczyste wręczenie odbędzie się 26 czerwca 2015r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymują:

 1. Maria Rudnicka,
 2. Sławomir Woźniak,
 3. Zdzisława Górska-Klekawka,
 4. Zdzisława Dudek,
 5. Bronisława Wołowiec,
 6. Jan Przybek,
 7. Małgorzata Busz-Perkins,
 8. Robert Mosior,
 9. Marian Szajda,
 10. Jarosław Mazur,
 11. Jerzy Piórecki.

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymują:

 1. Małgorzata Chmiel,
 2. Katarzyna Czuchnowska,
 3. Dagna Cipora,
 4. Szymon Jakubowski,
 5. Kamila Korolko,
 6. Jan Partyka,
 7. Ireneusz Fatyga.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymują:

 1. Dziewczęca Orkiestra Dęta w Rzeszowie,
 2. Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses ,
 3. Zespół Obrzędowy „Nosowiany” z Nosówki,
 4. Zespół Śpiewaczy „Niespodzianka” z Krowicy Samej,
 5. Orkiestra Dęta w Wysokiej,
 6. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego,
 7. Amatorski Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa,
 8. Zespół Instrumentów Dętych „Da Camera” z Rzeszowa.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymują:

 1. Zespół Creative Quintet z Sanoka,
 2. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin”,
 3. Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.


Podkarpacki Informator Kulturalny

 KIK 2017

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Folklor Podkarpacia

Skarby Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Skansen Karpacka Troja

Muzeum Kresow w Lubaczowie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

 

teatr-siemaszkowej-baner

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

e-bib2

pbc

przeszlosc