Artystyczny Znak Podkarpacia

Nagroda Marszałka „Artystyczny Znak Podkarpacia” to doroczna nagroda za wybitne twórcze osiągnięcia, działalność artystyczną o szczególnym i prestiżowym znaczeniu dla rozwoju kultury województwa podkarpackiego.

Jej przyznanie ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie twórców indywidualnych lub skupionych w zespołach artystycznych, związkach twórczych, organizacjach pozarządowych, w sposób szczególny i sprzyjający rozwojowi ich twórczej i artystycznej działalności, pielęgnowaniu dotychczasowych lub podejmowaniu nowych inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego, znacząco promujących polską kulturę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Nagrodę stanowi gratyfikacja finansowa w kwocie od 5000do 15 000 zł brutto.

ZASADY PRZYZNAWANIA - pobierz

WNIOSEK - pobierz