Formularz wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury

Wniosek o przyznanie

dorocznej nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

POBIERZ