Formularze

Formularze i wzory dokumentów do konkursów ofert 2019 na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

  • Formularz oferty 2019 - POBIERZ
  • Wzór umowy 2019 - POBIERZ
  • Zaktualizowany opis poszczególnych działań i harmonogram - POBIERZ
  • Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania - POBIERZ
  • Formularz sprawozdania z wykonania zadania 2019 - POBIERZ
  • Ramowy wzór umowy o współpracy partnerskiej 2019 - POBIERZ