layout-wrota-lipiec2014-tlo-kultura

kultura.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

luty 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

CRinMA

Informacje ogólne

Projekt CRinMA – Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe na obszarach górskich) realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe (4. oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Województwo Podkarpackie jest jednym z siedmiu partnerów projektu, w który zaangażowani są również Słowacy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie i Portugalczycy.

CRinMA EU FLAG

Cel projektu

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

Partnerzy projektu i ich wkład

W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Interreg V-A Polska-Słowacja, Interreg V-A France-Italy (ALCOTRA) oraz Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.

Partnerzy projektu:

Województwo Małopolskie – lider projektu (Polska)
Województwo Podkarpackie (Polska)
Regionalna Agencja Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja)
Gmina Montalegre (Portugalia)
Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense (Hiszpania)
UNCEM Piemont (Włochy)
AEM – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich AEM

Link do strony internetowej projektu: https://www.interregeurope.eu/crinmaPodkarpacki Informator Kulturalny

 KIK 2017

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Folklor Podkarpacia

Skarby Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Skansen Karpacka Troja

Muzeum Kresow w Lubaczowie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

 

teatr-siemaszkowej-baner

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

e-bib2

pbc

przeszlosc