layout-wrota-lipiec2014-tlo-kultura

kultura.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rozstrzygnięcie Konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – edycja 2020

Grafika przedstawiająca Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego na tle baneru Dziedzictwo i Rozwój PodkarpaciaII edycja Konkursu prac dyplomowych organizowanego przez samorząd województwa rozstrzygnięta. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił laureatów i wyróżnionych na posiedzeniu 1 grudnia 2020 r. Pula nagród w Konkursie wynosi 15 tys. złotych. W tegorocznej edycji do konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zostało zgłoszonych 16 prac dyplomowych, których tematyka łączy się z naszym regionem i wpisuje w cele konkursowe.  Rozprawy magisterskie, inżynierskie bądź licencjackie podzielono na kategorie konkursowe, gdzie odbywała się ich dalsza ocena. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych poprzedzone było pracą Kapituły Konkursu, której posiedzenia i obrady zakończone zostały rekomendacją dla Zarządu Województwa.

W kategorii prac dyplomowych prezentujących kulturę̨, historię, dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne, aktywność społeczną, sylwetki mieszkańców oraz inne aspekty, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy, przyznano następujące nagrody:

  1. Bartoszowi Jaworowi – laureatowi konkursu za pracę „Klarnet i jego rola w zespole ludowym na przykładzie wybranych regionów etnograficznych Polski południowo-wschodniej” obronioną na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto),
  2. Joannie Jęczalik – wyróżnionej za pracę „Fotografia w latach 70. i 80. XX wieku w Rzeszowie. Na przykładzie Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego” obronioną na Uniwersytecie Rzeszowskim, w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto).

W kategorii prac dyplomowych omawiających w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, jego potencjał rozwojowy (zwłaszcza w zakresie inteligentnych specjalizacji), innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które są w stanie poprawić jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój regionu, przyznano następujące nagrody:

  1. Ewelinie Tekieli – laureatce konkursu za pracę „Projekt koncepcyjny zagrody edukacyjnej w Nowinach Horynieckich” obronioną na Politechnice Krakowskiej, w wysokości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto),
  2. Anecie Czekaj – autorce pracy wyróżnionej „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto),
  3. Urszuli Król – autorce pracy wyróżnionej „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych” obronioną na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto).

W ocenie zgłoszonych do Konkursu prac dyplomowych członkowie Kapituły kierowali się stopniem realizacji celów konkursowych, analizując przede wszystkim oryginalność tematu, kontekst regionalny, innowacyjne i interdyscyplinarne podejście oraz walor społeczny prezentowanej tematyki.

Przebieg II edycji Konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” potwierdził rosnące zainteresowanie tą inicjatywą ze strony studentów i uczelni. Wysoki poziom zgłoszonych prac oraz wyniki Konkursu potwierdzają natomiast bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu i szeroki potencjał jego możliwości rozwojowych. Studenci podejmujący w swoich rozprawach tematykę związaną z Podkarpaciem udowadniają głębokie rozumienie zróżnicowanych potrzeb i wyzwań swoich wspólnot lokalnych, regionu i ojczyzny.

Organizatorzy Konkursu dziękują podkarpackim uczelniom za pomoc w jego promocji i możliwość dotarcia do swoich studentów.

Grafika przedstawiająca informacje na temat konkursu Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia, loga organizatora i dane adresowe

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UWMPPodkarpacki Informator Kulturalny

 KIK 2017

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Folklor Podkarpacia

Skarby Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Skansen Karpacka Troja

Muzeum Kresow w Lubaczowie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

 

teatr-siemaszkowej-baner

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

e-bib2

pbc

przeszlosc