XII obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu w 2020 r.

86 375561Trwają XII obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Województwo Podkarpackie, podobnie jak w latach ubiegłych, włączyło się w ich organizację, uznając to wydarzenia za istotne w zakresie uczczenia pamięci osób pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Główne uroczystości odbędą się w Rzeszowie 27 stycznia, w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jako datę jego obchodów wyznaczono 27 stycznia, w którym to dniu przypada rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W województwie podkarpackim Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest od 2008 r. Z roku na rok w jego organizację włączają się kolejne samorządy, stowarzyszenia i instytucje, które na terenach swojego oddziaływania przygotowują wydarzenia propagujące wiedzę o wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej oraz upamiętniające tragiczne losy Żydów podczas II wojny światowej, w tym m.in. prelekcje i wykłady, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze żydowskiej, pokazy filmów, wystawy okolicznościowe, koncerty, itp. W tym roku jest to ponad trzydzieści podmiotów. 

A oto szczegłówy program podkarpackich obchodów - POBIERZ

Serdecznie zapraszamy