Ogólnopolski Konkurs „Zabytek Zadbany 2020”

Uprzejmie informujemy, że Generalny Konserwator Zabytków ogłosił kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Zabytek Zadbany 2020”, skierowany do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Zgłoszenia obiektów mogą składać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi. Konkurs nie ma charakteru finansowego. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 r. Wnioski należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn. Decyduje data stempla pocztowego.
Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/