layout-wrota-lipiec2014-tlo-kultura

kultura.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Nowa muzealna publikacja

MKL W ostatnich dniach 2020 r. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej wraz z Towarzystwem Wydawniczym „Historia Iagellonica” wydało książkę pt. „Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje”. Obchodzony w  2019 r. jubileusz 60-lecia Muzeum i 40-lecia istnienia parku etnograficznego stał się okazją do rozważań o przyszłości muzeów na wolnym powietrzu. Treści zawarte w książce są więc identyfikacją i opisem dających się już zauważyć bądź antycypować uwarunkowań i konieczności stojących przed muzeami, w których eksponaty znajdują się na otwartej przestrzeni. Książka została dofinansowana z subwencji naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrektor Muzeum Jacek Bardan pisze w „Punkcie wyjścia” – artykule wprowadzającym do publikacji:

„Muzea na wolnym powietrzu, oprócz uwarunkowań wspólnych dla wszystkich instytucji muzealnych, muszą uwzględniać w swojej działalności dosyć rozległy i różnorodny zakres spraw w zasadzie im tylko właściwych. Należą do nich chociażby: ochrona krajobrazu otoczenia ekspozycji plenerowej, zagadnienia związane z urządzaniem zieleni, uprawami i hodowlą, bezpieczeństwem, upowszechnianiem, gromadzeniem zbiorów czy też kwestie konserwatorsko-budowlane. Ta rozmaitość działań nadaje muzeom na wolnym powietrzu stosowny do tego zakresu potencjał rozwojowy; otwiera wyjątkowe możliwości kształtowania oferty muzealnej, urozmaicania kontaktów z odbiorcami oraz oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość. Zwracając się ku przyszłości, powinniśmy więc rozpoznać, jak będą się kształtowały te relacje w najbliższym i bardziej odległym czasie; jakie czekają nas zagrożenia, jakie szanse, jakie otwierają się perspektywy i kierunki zmian, jaką postawę mamy wobec tego przyjąć, czego się wystrzegać, a do czego dążyć”.

„Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje” to książka zbierająca głosy reprezentantów różnych środowisk związanych z działalnością muzeów i porządkująca je w trzech blokach tematycznych. Pierwszy zatytułowany „Muzeum wobec przemian” – pod redakcją dr hab. Katarzyny Barańskiej – umiejscawia instytucje tego rodzaju wśród metamorfoz współczesnego świata. Drugi – „Muzeum w otoczeniu” – który opieką naukową otoczyła dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, wskazuje na bardzo rozległe i silne wzajemne relacje opisywanych placówek z przedsiębiorcami, samorządami i społecznością. Ostatni blok pt. „Muzeum a jego misja” zredagowany przez prof. dr. hab. Jana Święcha nakreśla możliwe kierunki rozwoju takich instytucji oraz ich powinności wobec współczesnych i następnych pokoleń.

Publikacja składająca się z 18 obszernych tekstów zawiera refleksje, obawy, projekty i marzenia przedstawicieli środowisk akademickich, muzealniczych, samorządowych itd. Od początku nowego, 2021 r., dostępna jest ona w muzealnym sklepiku oraz e-sklepiku na witrynie sklep.muzeumkolbuszowa.pl.

 

Spis treści

„Punkt wyjścia” – Jacek Bardan

Muzeum wobec przemian

„Muzeum a przemiany społeczno-kulturowe – katalizator rozwoju czy obciążenie?” – Katarzyna Barańska

„Lokalne muzeum vs. McDonald’s, interpretacja vs. standaryzacja, czyli muzea skansenowskie wobec globalizacji” – Sebastian Wacięga

„Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy” – Piotr Majewski

Muzeum w otoczeniu

„Wieloaspektowość i specyfika relacji muzeów na wolnym powietrzu z ich społeczno-ekonomicznym otoczeniem” – Monika Murzyn-Kupisz

„Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i jego relacje z otoczeniem” – Henryk Soja

„O symbiozie muzeum z otoczeniem. Przypadek Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie” – Dawid Gonciarz

„Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum pod otwartym niebem i duch miejsca a idea muzeum rozszerzonego” – Anna Czarnecka

„Uwarunkowania planowania przestrzeni wokół muzeum na wolnym powietrzu” – Maciej Żołnierczuk

„Muzeum współtworzone społecznie” – Dominika Hołuj

„Muzea w dokumentach strategicznych samorządów – uwagi na marginesie spraw niemarginalnych” – Andrzej Pacuła

Muzeum a jego misja

„Muzeum etnograficzne – nauka czy park rozrywki?” – Jan Święch

„Gromadzimy – co, jak, dlaczego? Polityka zbiorów w muzeach skansenowskich” – Antoni Pelczyk

„Materializacja niematerialnego. Muzeum a niematerialne dziedzictwo kulturowe” – Katarzyna Smyk

„Ekspozycja w muzeum na wolnym powietrzu – realnie czy wirtualnie?” – Jan Maćkowiak

Bo piękno na to jest, by zachwycało – o pożytkach kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej w muzeum” – Katarzyna Dypa, Agata Front

„Baza dla nadbudowy. O tym, co jest dla muzeum konieczne, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość” – Jan Rzeszotarski

„Jak daleko do Zatorlandii? Muzealnicy o pojmowaniu i poczuciu misji wobec często natarczywych i pospolitych oczekiwań” – Jarosław GałęzaPodkarpacki Informator Kulturalny

 KIK 2017

Wirtualne Muzea Podkarpacia

Folklor Podkarpacia

Skarby Podkarpackie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Skansen Karpacka Troja

Muzeum Kresow w Lubaczowie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

 

teatr-siemaszkowej-baner

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

 

e-bib2

pbc

przeszlosc