XVIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

18 pkf zaproszenie WDKWojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza 14 października 2020 r. (środa) o godz. 17:00 na wernisaż XVIII Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. W wystawie bierze udział 139 autorów z 17 klubów, kół i grup fotograficznych działających na Podkarpaciu. Ekspozycja licząca 296 zdjęć zaprezentuje fotograficzny dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (jak każdego roku) będą doskonałą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki. Podczas wernisażu autorzy najlepszych zestawów zdjęciowych uhonorowani zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK w Rzeszowie. Przypominamy, że uczestników obowiązują aktualne w tym czasie obostrzenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasady funkcjonowania WDK dostępne na stronie www.wdk.podkarpackie.pl. Wystawa będzie czynna w Galerii WDK, ul. S. Okrzei 7 - do 31 października 2020 r. Z całej uroczystości planujemy zrealizować transmisję, która będzie dostępna na stronie https://www.facebook.com/wdkrzeszow/