Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Międzynarodowy DzienWzorem lat ubiegłych Muzeum Polaków Ratujących Żydów zaprasza do wspólnego upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tegorocznym programie Muzeum Polaków Ratujących Żydów przewidziane jest seminarium edukacyjne „Współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”, które odbędzie się 24 stycznia br., a także objazd studyjny “Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie”, bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałej, oraz upamiętnienie ofiar Holokaustu poprzez złożenie kwiatów na cmentarzu w Jagielle-Niechciałkach i na tzw. "Okopie" zaplanowany na 27 stycznia br.

Szczegółowy program:

24 stycznia 2020 roku, 10.00 – 16.00

Seminarium edukacyjne „Współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich” Podczas seminarium omówione zostaną scenariusze zajęć pochodzące z Teki edukacyjnej „75 lat po ‘Aktion Reinhardt’ – współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”, inspirowane lokalnymi historiami, a także propozycje zajęć o charakterze uniwersalnym. Celem seminarium jest zaprezentowanie metodyki oraz materiałów archiwalnych stanowiących gotowe pomysły oraz punkt wyjścia do tworzenia autorskich tematów zajęć. Zajęcia poprowadzą pracownicy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

27 stycznia 2020 roku, 10.00 – 16.00

Objazd studyjny “Markowa. Szlak pamięci o Zagładzie” Podczas objazdu uczestnicy dowiedzą się o historii relacji polsko-żydowskich w Markowej i okolicy, o czasach okupacji niemieckiej w tym rejonie, a także, zgodnie z tematem głównym Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, o polskiej ludności, która niosła pomoc przedstawicielom żydowskiej społeczności